top of page

ועדת ביקורת

עדת הביקורת של איקומוס ישראל פועלת בהתאם לסעיף 30 לחוק העמותות. הועדה נבחרת אחת לשנה באסיפה הכללית. ועדת הביקורת תכהן לתקופה של שנה מעת בחירתה ועד שהאסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת חדשה.

עירית עמית כהן

עירית היא פרופ' אמריטה, מרצה וחוקרת במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן. בשנים 2010–2021 ייסדה ועמדה בראש מסלול ללימודי התואר השני והשלישי שהתמקד בקשרים בין תכנון, שימור ופיתוח, והתייחסותם לנופי תרבות ולנכסי מורשת תרבותית. פרופ' עמית כהן פרסמה עד כה 12 ספרי מחקר בעברית ובאנגלית ולמעלה מ־150 מחקרים בנושאי המורשת התרבותית ונופי התרבות, שימורם וניהולם, גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל ומדינת ישראל.

בשנים 2012–2018 פרופ' עמית כהן הייתה יו"ר איקומוס ישראל ובשנים 2006–2021 חברה בוועד המנהל. מדצמבר 2021 היא חברה בוועדת ביקורת של הארגון. מ־2016 פרופ' עמית כהן חברה בוועד המנהל של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. היא המייסדת של המגזין אתרים ועורכת ראשית שלו.

amitirit@gmail.com

תמונות ועד2.png

אדריכלית יעל פקר M.A

יעל בעלת תואר שני בהצטיינות יתרה מהפקולטה לאדריכלות באוניברסיטת פירנצה, איטליה. עבדה במשרד ט.לייטרסדורף בתכנון ערים ואזורים ובמשרד אמנון בר אור אדריכלים בתכנון אדריכלי ושימור מבנים ואתרים היסטוריים. בין השנים 2001–2012 שימשה אדריכלית בכירה במחלקת השימור של עיריית תל אביב יפו. לאחר מכן, עד שנת 2019, היתה יועצת חיצונית לעיריית תל אביב-יפו בסוגיות מגוונות הקשורות ליישום תכנית השימור העירונית, מענה לתביעות פיצויים, זיהוי חסמים בתכנון ובאיתור פתרונות. משנת 2015 פקר פעילה באיקומוס ישראל, בוועדה המדעית להכשרה מקצועית, בוועדה המדעית לדרכי תרבות, ומרכזת את פעילות הוועדה המדעית למורשת תעשיייתית. בדצמבר 2021 הצטרפה לוועדת הביקורת של הארגון.

pekery1962@gmail.com

111.jpg

 רו"ח רחל שווייצר 

רחל היא בעלת תואר שני בהצטיינות יתרה מאוניברסיטת בר־אילן מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, במסלול תכנון, שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות. בשנים 2007–2016 עבדה במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בתפקיד חשבת העמותה. כיום היא מנהלת תפעול ומשאבי אנוש של ימק"א הבין־לאומית, ירושלים. משנת 2015 שווייצר חברה באיקומוס ישראל, ומשנת 2018 חברה בוועדת הביקורת.

רחל.jpg

 אדריכלית קרן מטרני 

קרן היא אדריכלית בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה של הטכניון במילנו, איטליה ובעלת תואר דוקטור בהצטיינות מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה של אוניברסיטת בר־אילן. מטרני מתמחה בתחום השימור בהיבטים תאורטיים, תכנוניים וניהוליים. היא יועצת בנושאי שימור פיתוח והתחדשות עירונית לרשויות מקומיות ולמשרדי ממשלה. מטרני מרצה בבית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל־אביב, בנושאי תכנון ובנייה, שימור ופיתוח ואדריכלות ישראלית; בשנים 2018–2022 הייתה חברת הוועד המנהל של איקומוס. החל מיולי 2022 משמשת כמזכ"ל הארגון.

keren.metrany@gmail.com

קרן מטרני.jpg

איריס רגב דגן

 

איריס היא בוגרת לימודי היסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת תל אביב. הייתה בעלת הוצאת ספרים לתיעוד סיפורי חיים. רגב דגן בעלת ניסיון רב בעבודה עם עמותות ובאדמיניסטרציה. היא פעילה בפרויקטים התנדבותיים עבור הקהילה ועבור אזרחים ותיקים בפרט. משנת 2019 בתפקיד מזכירה של איקומוס ישראל.

icomos.israel.nc@gmail.com

2f33614f-a75d-4bc6-8a69-022e06fac075.jpg

תפקידי ועדת ביקורת:

  • בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה.

  • השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון.

  •  ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל.

  •  איתור ליקויים בניהול העמותה והצעת דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה.

  •  בדיקת ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.

  •  קביעת הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן להם.

  •  מינוי המבקר הפנימי יחד עם הוועד המנהל.

  • הצעת שינויים בתכנית העבודה של המבקר הפנימי, בחינת מערך הביקורת הפנימית בעמותה, ככל שישנו.

  • בחינת היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו.

  •  בדיקת כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה.

 

bottom of page