ועדת ביקורת

עדת הביקורת של איקומוס ישראל פועלת בהתאם לסעיף 30 לחוק העמותות. הועדה נבחרת אחת לשנה באסיפה הכללית. ועדת הביקורת תכהן לתקופה של שנה מעת בחירתה ועד שהאסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת חדשה.

פרופ' עירית עמית כהן

פרופ' עמית כהן היא מרצה וחוקרת במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן, ועומדת בראש מסלול ללימודי התואר השני והשלישי שמתמקד בקשרים בין תכנון, שימור ופיתוח והתייחסותם לנופי תרבות ולנכסי מורשת תרבותית. פרופ' עמית כהן חברה בועד המנהל של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.  

תמונות ועד2.png

רו"ח רחל שווייצר M.A

חברה באיקומוס ישראל משנת 2015. בעלת תואר שני בהצטיינות יתרה מאוניברסיטת בר-אילן במסלול תכנון, שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה. בין השנים 2016-2007 עבדה במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בתפקיד חשבת העמותה. כיום משמשת בתפקיד חשבת של ימק"א הבינלאומית ירושלים. חברה בוועדת ביקורת של איקומוס משנת 2018.

רחל.jpg

אדריכלית יעל פקר M.A

חברה באיקומוס משנת 2015 . בעלת תואר שני בהצטיינות מאוניברסיטת פירנצה, הפקולטה לאדריכלות. עבדה במשרד ט.לייטרסדורף בתחום תכנון ערים ואזורים ולאחר מכן במשרד בר אור עם התמחות בטיפול ושיקום מבנים ואתרים לשימור. בין השנים 2001-2012 עבדה במחלקה לשימור של עיריית תל אביב יפו כאדריכלית בכירה ולאחר מכן כיועצת חיצונית לעירייה בסוגיות הקשורות ליישום תוכנית השימור העירונית. יעל חברה בוועדת הביקורת  של איקומוס ישראל ומקדמת את פעילות הועדה למורשת  תעשייתית.

111.jpg

תפקידי הוועדה

  • בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה.

  • השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון.

  •  ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד.

  •  איתור ליקויים בניהול העמותה והצעת דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה.

  •  בדיקת ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.

  •  קביעת הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן להם.

  •  מינוי המבקר הפנימי יחד עם הוועד.

  • הצעת שינויים בתכנית העבודה של המבקר הפנימי, בחינת מערך הביקורת הפנימית בעמותה, ככל שישנו.

  • בחינת היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו.

  •  בדיקת כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה.