top of page
ערים וכפרים

הוועדה המדעית לשימור ערים וכפרים היסטוריים
Scientific Committee for Historic Towns and Villages 

CIVVIH 

יו"ר הוועדה: גיורא סולר

על הוועדה:

הוועדה הבינלאומית לעיירות וכפרים היסטוריים (CIVVIH) הוקמה בשנת 1982. הוועדה עוסקת בשאלות הרלוונטיות לתכנון וניהול של עיירות וכפרים היסטוריים. על חבריה נמנים ממומחים בעלי רקע מקצועי שונה הקשורים לשימור העיר ההיסטורית.

פעילות הוועדה בשנת 2021

סיור הוועדה בלב פתח תקווה ההיסטורית: אתגרי שימור מול התחדשות עירונית - לצפייה בתמונות מהסיור

הועדה פועלת בדרך כלל במתכונת של סיורים שבעקבותיהם מתקיים דיון בנושא בו התמקד הסיור. בגלל המגבלות הרפואיות. בשנת 2021, התקיים רק סיור אחד.

נושא הסיור היה "התחדשות עירונית ושימור", זאת בעקבות מספר פרויקטים בהם מעורב יו"ר הועדה ובהם מתעוררות בעיות שימור קשות מאד.

הסיור היה הפעם בלב פתח תקווה ההיסטורית ובעקבותיו התקיים דיון קצר בהשתתפות אדריכל העיר.

הנושא רחוק מלהגיע למיצוי כלשהו ודורש לדעתנו פעילות משמעותית נוספת, של כל איקומוס. הסיור הוחמץ במידה מסוימת מאחר והתמקד אמנם ברחוב עירוני, אבל מה שראינו הם הרבה בתים מוקדמים שלגביהם אין ספק – הם כנראה לא יהרסו ולא יפלו 'קרבן' להתחדשות בלתי מתחשבת.

הצעתינו היא לקיים דיון רחב יותר של איקומוס, לא רק של הועדה המדעית ואולי לקיים סיור בעיר בה מכינים תכנית התחדשות עירונית שמעוררת שאלות שימור קשות.

bottom of page