הוועדה המדעית לשימור ערים וכפרים היסטוריים
Scientific Committee for Historic Towns and Villages 

CIVVIH 

יו"ר הוועדה: גיורא סולר

על הוועדה:

הוועדה הבינלאומית לעיירות וכפרים היסטוריים (CIVVIH) הוקמה בשנת 1982. הוועדה עוסקת בשאלות הרלוונטיות לתכנון וניהול של עיירות וכפרים היסטוריים. על חבריה נמנים ממומחים בעלי רקע מקצועי שונה הקשורים לשימור העיר ההיסטורית.

פעילות בשנת 2021

סיור הוועדה בלב פתח תקווה ההיסטורית: אתגרי שימור מול התחדשות עירונית - לצפייה בתמונות מהסיור