הוועדה המדעית לשימור ערים וכפרים היסטוריים
Scientific Committee for Historic Towns and Villages 

CIVVIH 

יו"ר הוועדה: גיורא סולר

על הוועדה:

הוועדה הבינלאומית לעיירות וכפרים היסטוריים (CIVVIH) הוקמה בשנת 1982. הוועדה עוסקת בשאלות הרלוונטיות לתכנון וניהול של עיירות וכפרים היסטוריים. על חבריה נמנים ממומחים בעלי רקע מקצועי שונה הקשורים לשימור העיר ההיסטורית.

 

הוועדה המדעית לנושאים משפטיים, מינהליים וכספיים

הוועדה המדעית לארכיטקטורה ורניקולרית

הוועדה המדעית לגנים היסטוריים ונופי תרבות

הוועדה המדעית לכלכלת השימור 

הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית 

הוועדה המדעית לאתרי פולחן ודת

הוועדה המדעית למורשת תעשייתית

הוועדה המדעית למורשת המאה ה-20