הוועדה המדעית להכשרה מקצועית

Scientific Committee for International Training 

CIF

יו"ר הוועדה

אמנון בר-אור

על הוועדה:

מטרתה של ועדת ההדרכה הבינלאומית של ICOMOS היא קידום שיתופי פעולה בינלאומיים בתחום ההדרכה והחינוך להגנה, שימור והחייאת אנדרטאות ואתרים, והמורשת הבנויה בכלל. כל זאת על מנת לקדם את המעמד הגדול יותר בהכרה במורשת, טכנולוגיה, ניהול וייעוץ בפיתוח תוכניות ICOMOS בתחום זה.

הוועדה תשיג את יעדיה על ידי פורום החלפת ניסיון, רעיונות, ידע ותוצאות של מחקרים שונים בין לומדים לחוקרים, על ידי:

- תמיכה באיסוף והפצת מידע על תוכניות הכשרה קיימות.

- עידוד לימודים והתפתחות נוספים בהכשרה ובחינוך בנושאים הקשורים לשימור מורשת.

- פיתוח שיתופי פעולה מדעיים על ידי יצירת קשרים עם בתי ספר, מרכזים, ועדות וארגונים בינלאומיים העוסקים בהכשרה וחינוך לשימור.

 

הוועדה המדעית לנושאים משפטיים, מינהליים וכספיים

הוועדה המדעית לארכיטקטורה ורניקולרית

הוועדה המדעית לגנים היסטוריים ונופי תרבות

הוועדה המדעית לכלכלת השימור 

הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית 

הוועדה המדעית לאתרי פולחן ודת

הוועדה המדעית למורשת תעשייתית

הוועדה המדעית למורשת המאה ה-20