אמנות שימור

חלק מהחומרים מוגנים בזכויות יוצרים על ידי הכותבים ואיקומוס ישראל ולא ניתן לעשות בהם שימוש מסחרי\אקדמי\אישי ללא אישור מפורש בכתב.

 (מסמך נארה בנושא האותנטיות (נובמבר 1994

protocol_icon1.png

(האמנה למורשת עולמית והנחיותיה (1972 

protocol_icon1.png

 אמנת בורה (1979)

protocol_icon1.png

המלצות לשימור נופים אורבניים היסטוריים שאושרו ע”י הועידה הבינלאומית של אונסקו (נובמבר 2011)

protocol_icon1.png

האמנה לאתיקה בשימור מורשת בישראל (דצמבר 2018)

protocol_icon1.png

INTERNATIONAL CHARTER FOR THE CONSERVATION AND RESTORATION OF MONUMENTS AND SITES (THE VENICE CHARTER 1964)

protocol_icon1.png

HISTORIC GARDENS (THE FLORENCE CHARTER 1981)

protocol_icon1.png

INTERNATIONAL CHARTER FOR THE CONSERVATION AND RESTORATION OF MONUMENTS AND SITES (THE VENICE CHARTER 1964)

protocol_icon1.png

CHARTER ON THE PROTECTION AND MANAGEMENT OF UNDERWATER CULTURAL HERITAGE (1996)

protocol_icon1.png

INTERNATIONAL CULTURAL TOURISM CHARTER Managing Tourism at Places of Heritage Significance (1999)

protocol_icon1.png

PRINCIPLES FOR THE PRESERVATION OF HISTORIC TIMBER STRUCTURES (1999)

protocol_icon1.png

CHARTER ON THE BUILT VERNACULAR HERITAGE (1999)

protocol_icon1.png

ICOMOS CHARTER- PRINCIPLES FOR THE ANALYSIS, CONSERVATION AND STRUCTURAL RESTORATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE (2003)

protocol_icon1.png