top of page
שימור מבנה הנדסי

הוועדה המדעית לאדריכלות ורנקולרית 
Scientific Committee for Vernacular Architecture
CIAV

יו"ר הוועדה: מיכל הלוי בר

על הוועדה:

בנייה ורנקולרית מתייחסת לסוג בנייה מקומי ולטכנולוגיה מקומית אשר התפתחו במשך תקופה ממושכת, כמו למשל בניית בקתות עץ או קש, בניה באדמה וחומרים מקומיים נוספים אשר ניתן למצוא בעיקר באזורים כפריים ובחברות שבטיות.

המאפיין העיקרי של עיר אשר בנויה באופן ורנקולרי הוא שהיא התפתחה במשך מאות שנים ובקצב איטי תוך שינויים קטנים כל הזמן. צורת התפתחות זו יצרה חללים עירוניים מיוחדים אשר ענו על צורכי האוכלוסייה באופן מדויק וממצה. השינויים הקטנים במשך השנים עזרו לעיר להשתלב בסביבתה הטבעית ולייצר "מכונה עירונית" המתפקדת באופן אופטימלי.

מצגת בסיס לסיכום פעילות הוועדה הורנקולרית_5.jpg
מצגת בסיס לסיכום פעילות הוועדה הורנקולרית_4.jpg

פעילות הוועדה 2020

פעילות הוועדה 2021

פעילות הוועדה 2019

מצגת בסיס לסיכום פעילות הוועדה הורנקולרית_3.jpg

פעילות הוועדה 2018

מצגת בסיס לסיכום פעילות הוועדה הורנקולרית_1.jpg
מצגת בסיס לסיכום פעילות הוועדה הורנקולרית_2.jpg
bottom of page