הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית

Scientific Committee for Fortifications and Military Heritage ICOFORT

יו"ר הוועדה: שרי מרק

על הוועדה:

הוועדה המדעית הבינלאומית של ICOMOS לביצורים ומורשת צבאית הוקמה על ידי שרי מרק בשנת 2005 ומטרותיה:

- קידום מודעות למבנים, נופים ומונומנטים, כולל היסטוריים, ארכיטקטוניים, אמנותיים ומדעיים0 קידום שימור ותחזוקה של ביצורים צבאיים, מבנים ומקומות אחרים הקשורים למורשת צבאית.

- סיוע לארגון איקומוס הבינלאומי בתפקידו כיועץ לאונסק"ו.

- עריכת מחקרים מיוחדים ועידוד יישום ניסיון מקצועי ביחס לבעיות בשימור ביצורים היסטוריים ומורשת צבאית.

- יזמות אקטיבית ליצירת שיתופי פעולה בינלאומיים לזיהוי, הגנה ושימור ביצורים היסטוריים, מבנים צבאיים, נופים ואתרים צבאיים, אנדרטאות מורשת צבאיות אחרות.

הוועדה המדעית לנושאים משפטיים, מינהליים וכספיים

הוועדה המדעית לארכיטקטורה ורניקולרית

הוועדה המדעית לגנים היסטוריים ונופי תרבות

הוועדה המדעית לכלכלת השימור 

הוועדה המדעית לאתרי פולחן ודת

הוועדה המדעית למורשת תעשייתית

הוועדה המדעית למורשת המאה ה-20