הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית

Scientific Committee for Fortifications and Military Heritage ICOFORT

יו"ר הוועדה: שרי מרק

על הוועדה:

הוועדה המדעית הבינלאומית של ICOMOS לביצורים ומורשת צבאית הוקמה על ידי שרי מרק בשנת 2005 ומטרותיה:

- קידום מודעות למבנים, נופים ומונומנטים, כולל היסטוריים, ארכיטקטוניים, אמנותיים ומדעיים0 קידום שימור ותחזוקה של ביצורים צבאיים, מבנים ומקומות אחרים הקשורים למורשת צבאית.

- סיוע לארגון איקומוס הבינלאומי בתפקידו כיועץ לאונסק"ו.

- עריכת מחקרים מיוחדים ועידוד יישום ניסיון מקצועי ביחס לבעיות בשימור ביצורים היסטוריים ומורשת צבאית.

- יזמות אקטיבית ליצירת שיתופי פעולה בינלאומיים לזיהוי, הגנה ושימור ביצורים היסטוריים, מבנים צבאיים, נופים ואתרים צבאיים, אנדרטאות מורשת צבאיות אחרות.