הוועדה המדעית לאתרי פולחן ודת

Scientific Committee for Places of Religion and Ritual

 PRERICO

יו"ר הוועדה: מרק טרנר וגיורא סולר

על הוועדה: 

הוועדה הוקמה במטרה PRERICO הוקמה במטרה לחקור מונומנטים ואתרי דתות וטקסים, כולל מרכזי דתות עולמיות ומסורות ואמונות מקומיות, מורשת דתית ומקומות קדושים ולתת ביטוי לחשיבותם הבלתי מוחשית.

הוועדה המדעית לנושאים משפטיים, מינהליים וכספיים

הוועדה המדעית לארכיטקטורה ורניקולרית

הוועדה המדעית לגנים היסטוריים ונופי תרבות

הוועדה המדעית לכלכלת השימור 

הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית 

הוועדה המדעית למורשת תעשייתית

הוועדה המדעית למורשת המאה ה-20