הוועדה המדעית לתיעוד מורשת
Scientific Committee for Heritage Documentation
CIPA

יו"ר הוועדה:

יעל אלף

 

על הוועדה:

הוועדה עושה שימוש במדידה, הדמיה ומדעי מחשב לטובת הקלטה, שימור ותיעוד של מורשת תרבותית על כל צורותיה. 

מטרות הוועדה:

- עידוד וקידום פיתוח עקרונות ושיטות טובות להקלטה, תיעוד וניהול מידע של מורשת תרבותית.

- הובלה והשתתפות בתוכניות הכשרה בינלאומיות לשימור.

-ייעוץ לגופי ממשל, רשויות אזוריות, קבוצות ומוסדות ללא כוונת רווח בכל הנוגע לכלים, טכנולוגיה ושיטות לשימוש בטכנולוגיה.

הוועדה המדעית לנושאים משפטיים, מינהליים וכספיים

הוועדה המדעית לארכיטקטורה ורניקולרית

הוועדה המדעית לגנים היסטוריים ונופי תרבות

הוועדה המדעית לכלכלת השימור 

הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית 

הוועדה המדעית לאתרי פולחן ודת

הוועדה המדעית למורשת תעשייתית

הוועדה המדעית למורשת המאה ה-20