top of page
שימור מבנה הנדסי

הוועדה המדעית לתיעוד מורשת
Scientific Committee for Heritage Documentation
CIPA

יו"ר הוועדה:

תמי ריץ'

על הוועדה:

הוועדה עושה שימוש במדידה, הדמיה ומדעי מחשב לטובת הקלטה, שימור ותיעוד של מורשת תרבותית על כל צורותיה. 

מטרות הוועדה:

- עידוד וקידום פיתוח עקרונות ושיטות טובות להקלטה, תיעוד וניהול מידע של מורשת תרבותית.

- הובלה והשתתפות בתוכניות הכשרה בינלאומיות לשימור.

-ייעוץ לגופי ממשל, רשויות אזוריות, קבוצות ומוסדות ללא כוונת רווח בכל הנוגע לכלים, טכנולוגיה ושיטות לשימוש בטכנולוגיה.

bottom of page