שותפים לדרך

66.png

הוועד הישראלי לאונסקו

המועצה לשימור

אתרי מורשת בישראל

66.png
66.png

 רשות העתיקות

66.png

איקומוס הבין-לאומי

החזון

האסיפה הכללית

ועדת ביקורת

הוועד המנהל