הוועדה המדעית למשפט, מנהלה וכספים

Scientific Committee for Legal, Administrative and Financial Issues ICLAFI

יו"ר הוועדה: גידי קורן

על הוועדה:

הוועדה שמה לה למטרה לקדם שיתופי פעולה בינלאומיים בזיהוי, לימוד ופתרון של סוגיות משפטיות, אדמיניסטרטיביות וכלכליות  להגנה, תחזוקה ושמירה על אנדרטאות, מבנים ואתרי מורשת.

הוועדה המדעית לארכיטקטורה ורניקולרית

הוועדה המדעית לגנים היסטוריים ונופי תרבות

הוועדה המדעית לכלכלת השימור 

הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית 

הוועדה המדעית לאתרי פולחן ודת

הוועדה המדעית למורשת תעשייתית

הוועדה המדעית למורשת המאה ה-20

הוועדה המדעית לניתוח ושימור המבנה ההנדסי של מורשת אדריכלית

הוועדה המדעית לערים וכפרים היסטוריים

הוועדה המדעית לדרכי תרבות

הוועדה המדעית לתיירות מורשת

הוועדה המדעית לשימור ציורי קיר

הוועדה המדעית להכשרה מיקצועית

הוועדה המדעית לתיעוד מורשת