top of page
שימור מבנה הנדסי

הוועדה המדעית למשפט, מנהלה וכספים

Scientific Committee for Legal, Administrative and Financial Issues ICLAFI

יו"ר הוועדה: גידי קורן

על הוועדה:

הוועדה שמה לה למטרה לקדם שיתופי פעולה בינלאומיים בזיהוי, לימוד ופתרון של סוגיות משפטיות, אדמיניסטרטיביות וכלכליות  להגנה, תחזוקה ושמירה על אנדרטאות, מבנים ואתרי מורשת.

bottom of page