הוועדה לשימור ציור קיר

Scientific Committee for Mural Painting

ICSMP

יו"ר הוועדה: שי פרקש

על הוועדה: 

אמנות הקיר היא חלק מנוף הארץ. היצירות: בציור, בתבליט, בפסיפס ועוד, קבועות על קירות מבני ציבור: פנים וחוץ. מבני תרבות, מבני דת, בתי מלון ובתים פרטיים מעוטרים בדגמים מופשטים או פיגורטיביים. במערכי ציור בעלי משמעות היסטורית, חברתית, לאומית ודתית. מטרת הסקר היתה קיבוץ וארגון שפע יצירות הקיר המצויות כיום בישראל )שחלקן על סף הרס ושכחה( תחת קורת גג אחת, במאגר מידע ראשוני. מסד הנתונים שנאסף מאפשר לגבש הצעות לתוכנית ארוכת טווח לתיעוד, לקטלוג ולשימור אמנות זאת שהיא ביטוי חזותי ותרבותי משמעותי במורשת ההיסטורית של מדינת ישראל (ד״ר נירית שלו־כליפא, סקר אמנות הקיר בישראל /יד בן צבי)

 

הוועדה המדעית לנושאים משפטיים, מינהליים וכספיים

הוועדה המדעית לארכיטקטורה ורניקולרית

הוועדה המדעית לגנים היסטוריים ונופי תרבות

הוועדה המדעית לכלכלת השימור 

הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית 

הוועדה המדעית לאתרי פולחן ודת

הוועדה המדעית למורשת תעשייתית

הוועדה המדעית למורשת המאה ה-20