הוועדה המדעית לכלכלת השימור

Scientific Committee for Economics of Conservation ISCEC

יו"ר הוועדה: אייל סלינג'ר

על הוועדה:

משימתה העיקרית של הוועדה היא לנתח ולשפר את מצב האמנות של כלכלת שימור מורשת תרבותית, על מנת לפתח הנחיות והצעות חדשות ולתכניות שימור, תכניות ופרויקטים משולבים בר-קיימא. למורשת תרבותית תפקיד הולך וגדל באסטרטגיות פיתוח בר-קיימא עירוניות: קיימות, יצירתיות ומורשת תרבותית. הוועדה תאסוף דוגמאות לשיטות עבודה מומלצות לשימור משולב לאור פיתוח מסד נתונים ספציפי לשיפור כלים וגישות מנקודת מבט רב ממדית.

הוועדה המדעית לנושאים משפטיים, מינהליים וכספיים

הוועדה המדעית לארכיטקטורה ורניקולרית

הוועדה המדעית לגנים היסטוריים ונופי תרבות

הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית 

הוועדה המדעית לאתרי פולחן ודת

הוועדה המדעית למורשת תעשייתית

הוועדה המדעית למורשת המאה ה-20