הצטרפות לאיקומוס ישראל
איך מצטרפים כחברים לארגון איקומוס ישראל?

כרטיס איקומוס בין לאומי

icomos_card.png

2020

חברי עמותת איקומוס ישראל זכאים לקבל כל שנה כרטיס איקומוס בינלאומי המהווה אישור חברות בוועדה הלאומית של איקומוס. את הכרטיס רשאים לקבל חברי עמותה אשר שילמו את דמי החבר השנתיים ואשר חברותם אושרה על ידי הועד המנהל.

בארגון איקומוס הבינלאומי יש יותר מ-9500 חברים במעל 110 מדינות. כרטיס החבר מאפשר כניסה חינם או כניסה מוזלת לאתרי מורשת ברחבי העולם, מוזיאונים ממשלתיים ומדינתיים וכן גלריות נבחרות.

חברות באיקומוס מתחלקת לארבע קטגוריות:

חברות מוסדית

מיועדת לכל מוסד העוסק באופן פעיל בשימור, הגנה, שיקום ושיפור מונומנטים היסטוריים, מבנים ואתרים וכן מוסדות הפועלים בתחום שימור המורשת התרבותית. חברות מוסדית מעניקה לנציגיה מעמד של משקיפים והם רשאים להשתתף בישיבות הועד המנהל של איקומוס ישראל (אך ללא זכות הצבעה).

חברות אישית

מיועדת לאנשי מקצוע אשר עוסקים באופן פעיל בשימור מונומנטים, מבנים או אתרים לאומיים, אזוריים ומקומיים, צוותים מדעים בתחום השימור, מקבלי החלטות ומומחים העוסקים בתחום השימור, השיקום והשיפור של מבנים בארצם. בקטגוריה זו נכללים אדריכלים, מתכנני ערים, היסטוריונים, ארכיאולוגים, משפטנים וכן חברים נוספים המתעניינים במטרות האובייקטיביות של איקומוס.

חברות כבוד

מעמד חבר באיקומוס המוענק על ידי העצרת הכללית של איקומוס בעקבות המלצה מהועדות הלאומיות המקומיות ומיועדת עבור פעילים בתחום השימור אשר מצטיינים בתחומם ופעלו בצורה יוצאת דופן עבור מטרותיה האובייקטיביות של איקומוס הבינלאומית.

איש.ת מקצוע מתמחה

סטודנט או בעל הכשרה העוסק בתחומי הפעילות המוגדרים בתקנון איקומוס הבינלאומי, שטרם עברו 15 שנה מיום תחילת לימודיו או תחילת עיסוקו בתחום.

(תעריפי הצטרפות לאיקומוס ישראל (מעודכן ל-2020

החברות היא שנתית ובתוקף עד חודש דצמבר

רגיל.ה 220 ש"ח 

גימלאי.ת 200 ש"ח

איש.ת מקצוע מתמחה 150 ש"ח

protocol_icon1.png

יש למלא את טופס ההרשמה 

ולהעבירו לאיקומוס ישראל במייל: icomos.israel.nc@gmail.com

טופס הרשמה לאיקומוס ישראל

מוזיאונים, אתרי מורשת וגלריות
המאפשרים כניסה חינם באמצעות כרטיס איקומוס בינלאומי בישראל:
בית ילין במוצא, אתר הפרדסנות ברחובות, מכון איילון ברחובות, מרכז המבקרים במקווה ישראל, מחנה המעפילים בעתלית, רכבת העמק בכפר יהושע, משטרת נהלל ההיסטורית, חצר כינרת, מוזאון הרעות במצודת כוח.

שימו לב! הכניסה ללא תשלום לחבר איקומוס בלבד, הנושא כרטיס חבר בר תוקף. יש להצטייד בכרטיס ולהציגו בכניסה לאתר.

protocol_icon1.png

רשימת האתרים ברחבי העולם

המאפשרים כניסה חינם עם כרטיס איקומוס

במידה והנכם יודעים על אתרים נוספים ברחבי העולם

המאפשרים כניסה חינם למחזיקי כרטיס איקומוס,

אנא עדכנו אותנו במייל.