הוועדה המדעית לדרכי תרבות

Scientific Committee for Cultural Itineraries

CIIC 

יו"ר הוועדה: עדי וינר סלע 

על הוועדה:

ניתוח מסלולי התרבות מופיע כקטגוריה חדשה של מורשת. מההגשה והמינוי לאחר מכן כאתר מורשת עולמית של קמינו דה סנטיאגו בשנת 1993, החלה קבוצה של חברי ICOMOS מאזורים שונים בעולם לעבוד על נושא זה תוך מתן המשימה לתחום ולהגדיר קטגוריה חדשה זו להקים מתודולוגיה המתאימה למשמעות מושג זה, שהובילה לפורמליזם של הוועדה הבינלאומית לנתיבי תרבות (CIIC) כאחת הוועדות המדעיות הבינלאומיות של ICOMOS. כתוצאה ממאמצים אינטנסיביים ותהליך ארוך של התייעצויות בינלאומיות, CIIC פיתחה הגדרה ומתודולוגיה, המשתקפת באמנת נתיבי התרבות שלה.