הוועדה המדעית לדרכי תרבות
Scientific Committee for Cultural Routes
CIIC 

יו"ר הוועדה: עדי וינר סלע 

אדריכלית, מתמחה בשימור ובמורשת תרבות.

תחומי התמחותה כוללים היבטי שימור בערים היסטוריות ומורשת אורבנית, גישות עכשוויות בנושא נופים אורבניים-היסטוריים, דרכי תרבות, תיעוד, הערכה וייעוץ בתכנון מתחמים היסטוריים, מסמכים מקצועיים בנושא שימור ומורשת עולם. עדי חברה באיקומוס ישראל משנת 2004 וכיום יו"ר של הוועדה המדעית לדרכי תרבות של איקומוס ישראל.

בוגרת הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון. השלימה לימודי תעודה בשימור המורשת הבנויה בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב, ובעלת תואר שני בלימודי שימור ומורשת תרבות, מביה"ס למוסמכים באוניברסיטת רטגרס ארצות הברית.

עדי שימשה יועצת שימור לוועדה המחוזית חיפה ויועצת שימור ארצית לאגף לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון וחברה בפורום שימור ארצי, ובעבר יועצת השימור לוועדה מחוזית מרכז. כיום, מרכזת את נושא מדיניות השימור במינהל שימור ברשות העתיקות. היא מרצה במחלקה לארכיטקטורה ובתואר השני בעיצוב אורבני בבצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים.

על הוועדה:

דרכי תרבות כוללות דרכים עתיקות ודרכים היסטוריות. הגדרתן מופיעה בהנחיות האופרטיביות ליישום האמנה להגנה על המורשת התרבותית והטבעית של העולם (אונסקו 1972):

"המושג דרכי תרבות הוא מושג עשיר ויצירתי ומציע מסגרת רחבה המשלבת הבנה הדדית, גישה פלורליסטית להיסטוריה ותרבות של שלום.

דרך תרבות מורכבת מאלמנטים מוחשיים שבהם החשיבות התרבותית נובעת מחילופים ומהידברות רב-ממדית בין מדינות או אזורים, והם ממחישים את האינטראקציה בתנועה לאורך הדרך, במרחב ובזמן."

(שם, נספח 3, הנחיות לרישום סוגים שונים של אתרים ברשימת מורשת עולמית, סע' 24-21. תרגום לעברית 2005).

בשנת 2008 אישרה הוועידה הכללית של איקומוס בקוויבק, קנדה, את האמנה לדרכי תרבות של איקומוס (The ICOMOS Charter on Cultural Routes) אותה כתבו חברי הוועדה המדעית הבין-לאומית של איקומוס לדרכי תרבות (The International Committee on Cultural Routes - CIIC).

באמנה מודגש המקור של דרכי התרבות, וכן המהות והייחוד שלהן. דרכים שנוצרו בעתות מלחמה ובעתות שלום, דרכים ששרתו מוביליות אנושית – פרקטית, ובה בעת אפשרו אינטראקציה אנושית, החלפת מידע, רעיונות והשפעות תרבותיות. דרכי תרבות מתאפיינות בהיותן אתרים לינאריים-ארוכים וחוצות גבולות מדיניים. מנקודת מבט עכשווית נתפסת משמעות הדרך כזו שערך המכלול – תוואי הדרך והאתרים שלאורכו – עולה על ערכם של רכיביו. דרכי התרבות מייצגות תהליכים אינטראקטיביים, דינמיים ומתפתחים שיש בהם כדי לתרום למורשת התרבות של אנשים שונים, כולל הצעה של מרחב יוצא דופן לקידום יוזמות שלום הנשענות על היסטוריה משותפת, סובלות, כבוד והערכה לקהילות לאורך הדרך (שם, הקדמה, עמ' 2-1). בישראל הוכרזה בשנת 2005 דרך הבשמים אתר מורשת עולם של אונסקו כחלק מהכרזה רחבה יותר Incense Route – Desert Cities in the Negev.

הוועדה המדעית לדרכי תרבות של איקומוס ישראל פועלת מעל עשור לקידום נושא דרכי התרבות בישראל, ולה קשר לפעילות הוועדה הבין-לאומית של איקומוס לדרכי תרבות. בראש הוועדה עמד מר אבי שקת, לשעבר שגריר ישראל לאונסקו, וכיום עומדת בראשה אדר' עדי סלע וינר. תחומי העיסוק של חברי הוועדה ממגוונים בהם אדריכלות, תכנון, ארכיאולוגיה, תיירות ודיפלומטיה. פעילות הוועדה מבקשת לקדם את העיסוק המקצועי בנושא דרכי תרבות, תוך הכרת המצע התיאורטי והמחקרי הקיים בתחום, ודוגמאות פרקטיות להכרה, להכרזה, להגנה ולפיתוח בפועל של דרכי תרבות בעולם הן בפעילות אונסקו הן בפעילותם של גופים משיקים. הכרת דרכים עתיקות ודרכים היסטוריות הקיימות במרחב המקומי והאזורי שלנו, ובחינת פעולות אופרטיביות בהן ניתן להשתלב לצורך הכרה בהן כדרכי תרבות ולצורך ההגנה שלהן, וכן בחינת האפשרויות להתוות אותן בשטח ולעודד פיתוח הפוטנציאל של התיירות והטיילות לאורכן. אלה תוך שיתוף פעולה תוך ארגוני ועם בעלי עניין נוספים.

 

פעילות הוועדה כוללת מפגשים מקצועיים של חברי הוועדה, וכן מפגשים ופעילות הפתוחה לכלל חברי איקומוס ישראל, חלקם בשיתוף פעולה עם וועדות מקצועיות נוספות של איקומוס ישראל. 

 

לפעילות הוועדה בשנת 2021 - לחצו כאן

 

לפעילות הוועדה בשנת 2020- לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרכי תרבות.png