top of page
פרסום זוכים אתר עמותה-1.jpg

איקומוס ישראל יזמה תחרות צילום לציון היום הבינלאומי של אונסקו למען המורשת הבנויה שמתקיים מדי שנה ב-18 לאפריל. הנושא שנבחר לייצג את האירועים הבינלאומיים לשנת 2021 ואת תחרות הצילום הוא "עבר מורכב: עתיד מגוון". 
בתחרות לקחו חלק 23 חברות וחברים בעמותה, ששלחו למעלה מ-70 תצלומים. 
תודות לשופטים ולמתמודדים, וברכות לשלוש הזוכות. 

שופטים: ליונל דרמון; ליאורה בארי אלדן; יעל פקר; גיא שחר; מיכל הלוי בר.
מתמודדים: אורי פדן; אורלי כהן-מואס; אלגרה דרמון; אפרת לוי; הילה קרן שטיינמץ; יאיר ורון; יעל אלף; יעל פורמן נעמן; לירז גרוס; מיכה כהן; מירב שאול; מרלה הייבר גולדשטיין; נעמה קושניר; נעמה שבתאי-ציזר; ענת אסתרליס; ענת ברלוביץ'; קרן בן הלל; רות ליברטי-שלו; שירלי חובב; שלי-אן פלג; טל גזית; נעה שק; שרי מרק.

פרסום זוכים אתר עמותה-2.jpg
פרסום זוכים אתר עמותה-3.jpg
פרסום זוכים אתר עמותה-4.jpg

אודות התחרות

מדי שנה ב-18 לאפריל איקומוס מציין את היום הבינלאומי של אונסקו למען המורשת הבנויה. היוזמה החלה בשנת 1983 במטרה לעורר מודעות לערכים ולמגוון המורשת הבנויה ולהגביר את המאמצים להגנתה ולשימורה. בשנים האחרונות השיח המקצועי אודות המורשת הבנויה מתמקד בתהליכי העדפה של קטגוריות ונרטיבים מסוימים לצד שכחה ומחיקה של אחרים. תהליכים אלו מוקצנים באופן מיוחד באזורים ובמרחבים בהם קיימות מחלוקות על רקע אתני, תרבותי, מדיני או כלכלי. לאור כך הנושא שנבחר לייצג את האירועים הבינלאומיים לשנת 2021 הוא "עבר מורכב: עתיד מגוון".

 

מטרת התחרות

 • לעורר מודעות להיבטים המגוונים של מורשת במחלוקת בישראל, ברמה המקומית והבינלאומית

 • להציג את הפעילות המקצועית של חברי איקומוס ישראל במסגרת אירועי יום המורשת הבינלאומי של איקומוס העולמי

 • לקדם ממשקים ושיתופי פעולה מקצועיים בין חברי איקומוס ישראל לעמיתים בחו"ל

 • לקבץ אוסף של דימויים חזותיים בנושא הנבחר באופן המעורר מחשבה וסקרנות

 • לתת במה לנושאים שמייחדים את המרחב הישראלי, את החברה ותרבותה

 

פרסים

מקום ראשון – 500 ש"ח

מקום שני – שנת חברות חינם בעמותה

מקום שלישי –  הדפס מיוחד של הצילום 

תנאי התחרות

 • התחרות פתוחה לחברי איקומוס בלבד

 •  אסורה השתתפות חברי ועד מנהל, ועדת ביקורת, השופטים, עובדי העמותה ובני משפחותיהם

 • התצלום צולם בישראל על ידי המתמודד בשלוש השנים האחרונות

 • •התצלום לא נכלל בפרסום אקדמי או מקצועי קודם למועד התחרות

 • חבר עמותה יכול להגיש עד 5 תצלומים

 • לכל תצלום יצורף טופס ובו יפורטו: כותרת, מיקום, שנה, טקסט המתאר את התמונה וכולל הסבר על הקשר של נושא התחרות לתצלום

 • קיום התחרות מותנה בהשתתפות של 20 תצלומים לכל הפחות

 • התחרות תנוהל באופן אנונימי. התצלומים והנספחים ישלחו לתיבת מייל מיוחדת

 • קריטריונים להערכה: איכות, קומפוזיציה ואסתטיקה של הצילום, תרומה להבנת האתר ומשמעותו התרבותית

 

מאפיינים טכניים של התצלום

 • dpi 300 מינימום

 • סוג קובץ: JPG  ,PNG

 • גודל  מינימום 3MB

​​

לוחות זמנים

 • מועד אחרון לשליחת התמונות: 4.4.2021

 • מועד השיפוט: 8.4.2021

 • פרסום תוצאות התחרות: 12.4.2021

שימוש בתצלומים 

 • לאיקומוס ישראל תהיה הזכות לעשות שימוש בתצלומים שישתתפו בתחרות, לצרכי העמותה בלבד ובציון קרדיט לצלם כנדרש

 • כמו כן, התצלומים שישתתפו בתחרות:

  • יוצגו באתר האינטרנט של איקומוס ישראל בציון קרדיט כנדרש

  • ישלחו לאיקומוס העולמי תחת האשטאג #IDMS2021 בציון קרדיט כנדרש

  • ישולבו מעת לעת בפרסומי איקומוס ישראל ואיקומוס העולמי בציון קרדיט כנדרש

 

​​צוות השופטים

 • שופט חיצוני 

 • שלושה חברי עמותה, מתוכם חבר אחד במעמד מתמחה

 • נציג הוועד המנהל

bottom of page