top of page

הוועדה המדעית למורשת המאה ה-20
Scientific Committee for 20th Century Heritage 
ISC20C

יו"ר הוועדה: ענבל בן-אשר גיטלר

על הוועדה: 

הוועדה המדעית הבינלאומית למורשת של המאה העשרים ממקדת את מאמציה בשימור וציון של אתרים המתוארכים מאמצע המאה העשרים לסוף המאה העשרים, הנמצאים בסיכון הגבוה ביותר לפגיעה בשל חוסר הכרה והגנה.
הוועדה הבינלאומית מרכזת מגוון פרויקטים, כנסים, הצהרות ופרסומים לטיפול בנושאים אלה. תכנית "התראות המורשת" היא פרויקט תמיכה מרכזי שבאמצעותו ISC20C מעלה את התודעה הציבורית הבינלאומית לגבי אתרים ספציפיים המצויים בסכנה.

לפעילות הוועדה בשנת 2021 - לחצו כאן

מאה 20.png
bottom of page