איקומוס ישראל הנה השלוחה הישראלית של ארגון איקומוס הבינלאומי, הארגון המוביל בעולם העוסק בשימור אתרי מורשה תרבותית.