Slide background

המועצה הישראלית של איקומוס
לשימור אתרי מורשה תרבותית

Slide background

המועצה הישראלית של איקומוס
לשימור אתרי מורשה תרבותית

Slide background

המועצה הישראלית של איקומוס
לשימור אתרי מורשה תרבותית

איקומוס ישראל

עמותת איקומוס ישראל הנה השלוחה הישראלית של ארגון איקומוס הבינ”ל, הארגון המוביל בעולם העוסק בשימור אתרי מורשה תרבותית. עיסוקה העיקרי של איקומוס הוא שימור והגנה על אתרי מורשה תרבותית. זהו ארגון לא ממשלתי, יחיד מסוגו, אשר מוקדש לקידומן ויישומן של תיאוריה, מתודולוגיה, טכניקות מדעיות בשימור מורשה ארכיטקטונית וארכיאולוגית. עבודתה של איקומוס מבוססת על עקרונות אשר נקבעו בשנת 1964 באמנה הבינלאומית בנושא שימור ושחזור של מונומנטים ואתרים – אמנת ונציה.

אתרי מורשת

צור קשר

פעילויות

חומר מדעי

עדכונים וחדשות

האסיפה הכללית
האסיפה הכללית של איקומוס ישראל לשנת 2015 נערכה ב-12 לנובמבר במהלך 2015 בהשתתפות כ-40 חברי איקומוס ישראל. במהלך האסיפה נבחרו חברי ועד המנהל החדשים וכן חברי ועדת הביקורת.
לפרוטוקול האסיפה ומצגת האסיפה
ליל שימורים
מפגש ראשון של איקומוס צעירים נערך בבניין רוטשילד 12 ב-23 לדצמבר. במהלך האירוע נערכה הרצאה על המבנה על ידי אדריכלית ענת ארז-ברלוביץ.
פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק שלנו