top of page
הוועד המנהל

הוועד המנהל

אדריכל ערן מורדכוביץ, MA
יו"ר 

ערן מורדכוביץ הינו בוגר הטכניון, בעל תואר שני בשימור ערים ומבנים היסטוריים (אוניברסיטת לובן, בלגיה). עבודת המאסטר שלו עסקה בתיעוד ושימור בית שוקן כמקרה בוחן לשימור המורשת המודרנית. עבד כאדריכל מתכנן בפרויקטים שונים של אדריכלות, עיצוב עירוני ושימור בארץ ובבלגיה. כיום הינו אדריכל מרחב צפון ברשות העתיקות. ערן מלמד אדריכלות ושימור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בחיפה. עוסק בשיתופי פעולה בינ"ל ובפיתוח של תוכניות וסדנאות בין-לאומיות, ובליווי והדרכה של משלחות בנושאי שימור והתחדשות עירונית. הוא נבחר לתפקיד יו"ר איקומוס ישראל בדצמבר 2018 והינו חבר הועד המנהל של איקומוס ישראל, מאז 2015.

תמונות ועד4.png
תמונות ועד2.png

פרופ' עמית כהן היא מרצה וחוקרת במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן, ועומדת בראש מסלול ללימודי התואר השני והשלישי שמתמקד בקשרים בין תכנון, שימור ופיתוח והתייחסותם לנופי תרבות ולנכסי מורשת תרבותית. פרופ' עמית כהן חברה בועד המנהל של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.  

פרופ' עירית עמית כהן

תמר טוכלר, MA

סמנכ"לית המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל,  בעלת תואר MA המתמחה בגיאוגרפיה היסטורית של העת החדשה. תמר עסקה בעבר בתחום ההפקות של אירועי מורשת ממלכתיים ותוכניות טלוויזיה. חברת הוועד המנהל של איקומוס ישראל משנת 2003 ורואה כמשימה לפעול למען צעירי הארגון. תמר הינה יוזמת ומנהלת הפרויקט "מסע בין אתר לטירה", פרויקטים בילטרליים עם האיחוד האירופי ובשנת 2008 יוזמת ומנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים של המועצה לשימור אתרי מורשת. במסגרת זו היא מובילה פרויקטים בינלאומיים,  בשיתוף איקומוס ישראל, בהם ארגון ואירוח משלחות מקבלי ההחלטות, אירגון התערוכה וכנס השימור הבינלאומי,  סדנאות שימור ועוד. 

כמנהלת בדימוס של מחוזות תל אביב של המועצה לימור אתרים, תמר הובילה עשרות מאבקים ופעילות ציבורית, בהם המאבק לשימור שרונה, נמל יפו, היכל התרבות, העיר הלבנה בתל אביב, חצי האי הירקוני, חוות שפון, קידום תוכניות שימור בערים הגדולות ועוד. 

תמונות ועד3.png

 אדריכלית קרן מטרני, Ph.D

אדריכלית בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה של הטכניון במילנו ובעלת תואר דוקטור בהצטיינות מהמחלקה לגאוגרפיה וסביבה של אוניברסיטת בר-אילן. מתמחה בסוגיות מעשיות ותיאורטיות בתכנון, שימור ופיתוח של מבנים ומרחבים היסטוריים בסביבה עירונית מתחדשת. עוסקת בהוראת השימור בבית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי באוניברסיטת תל-אביב. יועצת למגזר הציבורי והפרטי בתכנון עירוני מוטה שימור. חברה בוועדה הישראלית למורשת עולמית.

5.png

אדריכל רם שואף, Ph.D 

בוגר האקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל, בעל תואר שני בשימור ערים ואתרים מאוניברסיטת לובן בבלגיה, ובעל תואר שלישי במגמה לשימור באוניברסיטת חיפה. עובד במינהל שימור ברשות העתיקות ומרצה במגמה לשימור באוניברסיטת חיפה.

רם שואף תמונה לאתר.png
תמונות ועד3.png

מיכל הלוי בר, MA

תמונות.png

7. הוועד המנהל ידאג לעריכת הדו״חות הכספיים של העמותה, ניהול פנקסי חשבונות, הגשת מסמכים וכיו״ב. הועד המנהל רשאי לייצג העמותה בפני צד ג' כלשהו. גופים ציבוריים ופרטיים, רשויות מקומיות, גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים, למנות עורכי דין לייצוג העמותה ולעשות כל פעולה העולה בקנה אחד עם החלטות האסיפה הכללית והועד המנהל.

8. הועד המנהל יחליט על גובה דמי החבר השנתיים וידאג לגבייתם של דמי החבר מכל חברי העמותה. הועד המנהל ידאג לעריכת דין וחשבון כספי על כל ההוצאות וההכנסות של העמותה ויעביר כל דין וחשבון כזה לעיונה ואישורה של האסיפה הכללית.

9. הועד המנהל ידון בהצעת התקציב השנתי של העמותה, יכין אותו ויביאו לאישור בפני האסיפה הכללית.

10. הועד המנהל יהיה הגורם המקשר בין העמותה לאיקומוס הבינ״ל. הועד המנהל ידאג להעביר למזכירות איקומוס הבינ״ל שמות החברים בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית.

11. הועד המנהל יקים קבוצות עבודה וועדות בהתאם לצרכי העמותה והועד

12. הועד המנהל רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.

 

    תפקידי הוועד

 

  1. הוועד המנהל יתווה תכניות פעולה למימוש מטרות העמותה ויוציא לפועל תכניות אלה.

  2. הוועד המנהל ידאג לגיוס כספים למימון פעולות העמותה, בין היתר, בדרך של גיוס תרומות וכיו"ב.

  3. הוועד המנהל רשאי לדון בנושאים שונים הקשורים למטרות העמותה ולהעלות הצעות ליישומן של דרכי פעולה שונות ולקבלת החלטות בהתאם בפני האסיפה הכללית.

  4. הוועד המנהל רשאי להחליט החלטות שונות הנוגעות לפעילות השוטפת של העמותה.

  5. לחברי הוועד המנהל תהיה זכות הצבעה באסיפה הכללית של איקומוס הבינ״ל.

  6. הוועד המנהל ינהל את הפעילות השוטפת של העמותה כפי שזו תיקבע על ידי האסיפה הכללית ו/או על ידי הועד המנהל הכל בהתאם, והוא זה שיוציא לפועל את המדיניותהמותווית על ידי האסיפה הכללית והועד המנהל.

bottom of page