top of page
Anchor 2
Anchor 1

מוזמנות ומוזמנים,

לכנס שימור מלאכות היסטוריות ה-8 בנושא: "האדמה הטובה".

על בניה וטכנולוגיות בנייה באדמה.

יום ד', 21.6.2023 

 באתר הפרדסנות ע"ש מינקוב, רחובות.

לפרטים והרשמה - קליק כאן

סופי להפצה_הזמנה לכנס מלאכות היסטוריות ה-8_בנייה באדמה_פרדס מינקוב_21.6.2023 .jpg
bottom of page