top of page

  האסיפה הכללית השנתית של איקומוס ישראל
2023

יום ג', 19.12.2023 בין השעות 18:00- 21:00

באמצעות ZOOM בלבד

אם בשעה 18:00 לא יהיו נוכחים בזום שליש מחברי העמותה

האסיפה תתחיל בשעה 18:30 בכל מספר של נוכחים.

 

בתום האסיפה: 

הרצאת אורח של פרופ' דנה אריאלי

על פנטומים ותרבות זיכרון: בין ישראל וגרמניה

 פרויקט הצילום בו עוסקת אריאלי מאז 2009. הפרויקט עוסק בשרידים אדריכליים ובאתרי הנצחה לאירועים טראומטיים כגון מלחמה וטרור ומתמקד בישראל ובגרמניה. בהרצאה תתמקד פרופ׳ אריאלי בתרבות הזיכרון בגרמניה תוך התמקדות בפנטום הנאצי.

להרשמה לזום האסיפה - קליק כאן 

(קישור לזום יתקבל אוטומטית לאחר הרישום)

לעיון בדוח הכספי של העמותה לשנת 2022 - קליק כאן

bottom of page