top of page

דרכי תרבות בין מזרח למערב 2020

ערב עיון פתוח לחברי איקומוס ישראל במרכז הבאוהאוס, תל אביב.

 

פברואר 2020

  • CIIC scientific meeting פגישה של הוועדה המדעית הבין-לאומית לדרכי תרבות ב- Chihuahua Mexico

  • חדשות בדרכים עתיקות כינוס מקצועי ארצי.

  • מושב של איקומוס ישראל בנושא דרכי תרבות, בהנחיה ובהשתתפות חברי איקומוס במדרשת בן-גוריון.

 

מרץ 2020

  • דרך יפו ירושלים (נדחה) סיור רגלי לאורך מקטע דרך יפו-ירושלים.

  • פעילות משותפת של ארבע ועדות מדעיות: הוועדה לדרכי תרבות, הוועדה לתיירות מורשת, הוועדה לנופי תרבות והוועדה למורשת ורנקולרית.

מחצית II של 2020

(The ICOMOS Charter on Cultural Routes (2008- תרגום האמנה לעברית.

1.JPG

דרכי תרבות בין מזרח למערב

ערב העיון התקיים ביום רביעי, 15 בינואר 2020 במרכז הבאוהאוס בתל אביב.

בפתיחת ערב העיון הוצגו בקצרה שני מסמכים מקצועיים האמנה של איקומוס לדרכי תרבות (2008) וההצהרה בנושא מורשת עולמית לקידום השלום (Ise, 2009). בשתי ההרצאות הראשונות הציגו חברי הוועדה לדרכי תרבות מקרי בוחן של דרכי תרבות האחת במזרח והשנייה במערב: ממערב למזרח בחצי האי קי ביפן - לאורך נתיבי העליה לרגל של הקומאנו קודו, אדר' גיא שחר; Slow Architecture along Via Fracigena - סטודיו בתנועה איטית, אדר' נילי-רננה חר"ג. הרצאת האורחת של ד"ר נעמי מאירי-דן מסע של הגוף - מסע של הרוח: כל הדרך מתלמה ולואיז לצליין הנוצרי ובחזרה הניחה את הנדבך הרחב בנושא דרכי עליה לרגל, מהות המסע ומשמעותו להולכים בדרך.

2.JPG

חדשות בדרכים עתיקות

הכינוס המקצועי התקיים בימים חמישי ושישי, 27-28 בפברואר 2020, במדרשת בן-גוריון

הכינוס הוא פרי יוזמה משותפת של מספר מוסדות במדרשת בן גוריון בהם בית-ספר שדה והספרייה האזורית במדרשה ושל איקומוס ישראל. ליוזמה חברו שותפים נוספים רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, תיירות הר הנגב והמכון האיטלקי לתרבות. הכינוס הוא המשך של שיתופי פעולה קודמים בכינוסים וערבי עיון שעסקו בדרכי הבשמים. הכינוס הנוכחי התמקד במספר נושאים מרכזיים בהם חדשות מתחום המחקר של דרכים עתיקות בדרום הארץ, הגילויים החדשים במקטע מחמל - מעלה גרפון, על הנתיב המרכזי של דרך הבשמים ובדרכי תרבות במאה ה-21. נציגי הוועדה לדרכי תרבות, אבי שקת ועדי סלע וינר, היו שותפים לגיבוש התכנית הכללית וסדר היום ולבניית המושב של איקומוס ישראל - תכנים ומרצים.

את האירוע פתח אבי עטר מנכ"ל מדרשת בן גוריון בפועל ואחריו נשא ברכות אדר' ערן מרדכוביץ' יו"ר איקומוס ישראל. > קישור לברכות

המושב של איקומוס ישראל התקיים ביום הראשון של הכינוס והוקדש לנושא דרכי תרבות במאה ה-21: משמעות, אתגרים בניהול ופיתוח תיירות. את המושב הנחתה אדר' עדי סלע וינר – יו"ר הוועדה לדרכי תרבות של איקומוס ישראל. הרצו בו שתי חברות איקומוס ישראל מיכל הלוי-בר – יו"ר הוועדה לאדריכלות ורנקולרית וחברת הוועד המנהל של איקומוס ישראל ואורית בורטניק ממונת שימור ומורשת במחוז דרום של רשות הטבע והגנים, וד"ר שחר שילה מתיירות הר הנגב השותפה לכינוס. > קישור לדברי הפתיחה ולהרצאה מס' 1; קישור להרצאה 2; קישור להרצאה 3.

bottom of page