הוועדה לשימור ערים היסטוריות
: סיור בלב פתח תקווה ההיסטורית - יולי 2021