הפעילות שלנו

פעילות הארגון מוקדשת לקידומן ויישומן של תיאוריה, מתודולוגיה וטכניקות מדעיות בשימור מורשה ארכיטקטונית וארכיאולוגית. עבודתה של איקומוס מבוססת על העקרונות אשר נקבעו בשנת 1964 באמנה הבינלאומית בנושא שימור ושחזור של מונומנטים ואתרים – אמנת ונציה. אמנת ונציה נולדה מן הצורך ליצור איגוד ייחודי של מומחים בנושאי שימור ושחזור. בקונגרס השני לארכיטקטים ומומחים למבנים היסטוריים שנערך בונציה בשנת 1964, אומצה האמנה והוחלט על הקמת המועצה הבינ”ל למונומנטים ואתרים- איקומוס. בשנת 2015 חגג הארגון הבינלאומי 50 שנה להיווסדו והוא מאגד תחתיו יותר מ-10,000 אנשי מקצוע ברחבי העולם העוסקים בשימור על כל גווניו ואפיקיו: ארכיאולוגים, הנדסאים, אדריכלים, משפטנים, גיאולוגים, היסטוריונים, גיאוגרפים, ארכיטקטים, אנתרופולוגים, מהנדסי ומתכנני ערים ועוד. אנשי מקצוע אלו מובילים את העיסוק והמחקר בשימור ברחבי העולם ומחויבים לשימור המורשת לצד קידום ושיפור הסטנדרטים והטכניקות של שימור המורשה התרבותית לסוגיה השונים: מבנים, ערים היסטוריות, נופי תרבות ואתרים ארכיאולוגים. איקומוס היא גוף מייעץ אובייקטיבי ומקצועי לאונסקו בכל הקשור להערכת והכרזת אתרי מורשת התרבות העולמית, הכללת אתרים ברשימה הטנטטיבית וניטור אתרים אלה. איקומוס פועלת ברחבי העולם באמצעות וועדות לאומיות המתפקדות במסגרת מדינותיהן, ומנגנון מרכזי היושב בפריס.

About us

מי אנחנו?

עמותת איקומוס ישראל (1989) הנה השלוחה הישראלית של ארגון איקומוס הבינ”ל, הארגון המוביל בעולם העוסק בשימור אתרי מורשה תרבותית. עיסוקה העיקרי של איקומוס הוא שימור והגנה על אתרי מורשה תרבותית. זהו ארגון לא ממשלתי, יחיד מסוגו, אשר מוקדש לקידומן ויישומן של תיאוריה, מתודולוגיה, טכניקות מדעיות בשימור מורשה ארכיטקטונית וארכיאולוגית. עבודתה של איקומוס מבוססת על עקרונות אשר נקבעו בשנת 1964 באמנה הבינלאומית בנושא שימור ושחזור של מונומנטים ואתרים – אמנת ונציה.

The ICOMOS Israel Association is the Israeli branch of the ICOMOS International Organization, the world's leading organization for the preservation of culturally licensed heritage sites. ICOMOS's main purpose is the preservation and protection of culturally licensed heritage sites. It is a unique NGO, dedicated to advancing and implementing theory, methodology, scientific techniques in architectural and archaeological heritage conservation. ICOMOS's work is based on principles established in 1964 in the International Charter on the Conservation and Restoration of Monuments and Sites - the Venice Charter.The ICOMOS Israel Association is the Israeli branch of the ICOMOS International Organization, the world's leading organization for the preservation of culturally licensed heritage sites. ICOMOS's main purpose is the preservation and protection of culturally licensed heritage sites. It is a unique NGO, dedicated to advancing and implementing theory, methodology, scientific techniques in architectural and archaeological heritage conservation. ICOMOS's work is based on principles established in 1964 in the International Charter on the Conservation and Restoration of Monuments and Sites - the Venice Charter.