פעילויות הועד המנהל

פעילויות הועד המנהל

הועד המנהל הוא הגוף המתווה את מדיניות ואופי הפעילות של איקומוס ישראל ונציגיו מייצגים את העמותה בכנסים ובאירועים שונים. הועד המנהל אף דן בכל בקשת חברות והצטרפות לעמותה. על פי התקנון, הועד נפגש אחת לחודש\חמישה שבועות לאורך השנה, הטא אחראי לקבלת ההחלטות עבור העמותה, גיוס התקציב, התווית הפעולות, ייצוג מטרות העמותה בארץ ובחו”ל ובשיתופי פעולה עם האקדמיה, גופים מקומיים בעלי זיקה לנושא השימור וקידום דור העתיד בנושא זה. החברות בוועד דורשת יוזמה, נכונות והשתתפות קבועה בישיבות הועד החודשיות. כמו כן כל חבר ועד מחויב לקחת על עצמו תחום בפעילות העמותה ולייצג את איקומוס ישראל בפעילויות וכנסים שונים.

הועד הנוכחי נבחר באסיפה הכללית של שנת 2018.

חברי הועד המנהל שנבחרו ב-2018

יו"ר - ערן מרדכוביץ

eran

בוגר תואר ראשון בארכיטקטורה מהטכניון. בוגר תואר שני בלימודי שימור ערים ומבנים היסטוריים מאוניברסיטת לוון, בלגיה.

משנת 2011 עובד כמתכנן שימור ברשות העתיקות וכיום אדריכל מרחב צפון ברשות העתיקות. מנחה סטודיו לעיצוב עירוני, ארכיטקטורה ושימור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. חבר הועד המנהל של איקומוס ישראל מ-2015 ב-2018 נבחר כיו”ר הועד.

עו"ד גדעון קורן

gideon koren

פרופסור עירית עמית כהן

irit amit cohen

תמר טוכלר

tamar tucler
פרוטוקולי ישיבות הועד המנהל 2019
פרוטוקולי ישיבות הועד המנהל 2018
פרוטוקולי ישיבות הועד המנהל 2017
פרוטוקולי ישיבות הועד המנהל 2016
פרוטוקולי ישיבות הועד המנהל 2015
פרוטוקולי ישיבות הועד המנהל 2014
פרוטוקולי ישיבות הועד המנהל 2013
פרוטוקולי ישיבות הועד המנהל 2012
פרוטוקולי ישיבות הועד המנהל 2008

תקנון הפעילות של איקומוס ישראל

נוהל נסיעות איקומוס ישראל