אסיפה כללית

האסיפה הכללית של איקומוס ישראל

אחת לשנה מתכנסת האסיפה הכללית של איקומוס בישראל על ידי הועד המנהל ודנה בפעילויות הועד, הועדות המדעיות וועדת הביקורת. באסיפה זו אנו סוקרים את מצבת החברים, המאזן הכספי של העמותה ופורסים בפני הנוכחים את התוכניות לעתיד.

אחת לשלוש שנים נערכות בחירות במעמד האסיפה שבהם נבחרים יו”ר העמותה, חברי הועד וחברי ועדת הביקורת.

מצגות פעילות של האסיפה הכללית