אודות

עמותת איקומוס ישראל (ע”ר) הנה השלוחה הישראלית של ארגון איקומוס הבינ”ל, הארגון המוביל בעולם העוסק בשימור אתרי מורשת תרבותית.

 

איקומוס – המועצה הבינלאומית למונומנטים ואתרים – הוא ארגון לא ממשלתי, יחיד מסוגו, שמטרתו היא שימור והגנה על אתרי מורשת תרבותית. פעילותו של הארגון מוקדשת לקידומן ויישומן של תיאוריה, מתודולוגיה וטכניקות מדעיות בשימור מורשה ארכיטקטונית וארכיאולוגית. עבודתה של איקומוס מבוססת על העקרונות אשר נקבעו בשנת 1964 באמנה הבינלאומית בנושא שימור ושחזור של מונומנטים ואתרים – אמנת ונציה. אמנת ונציה נולדה מן הצורך ליצור איגוד ייחודי של מומחים בנושאי שימור ושחזור. בקונגרס השני לארכיטקטים ומומחים למבנים היסטוריים שנערך בונציה בשנת 1964, אומצה האמנה והוחלט על הקמת המועצה הבינ”ל למונומנטים ואתרים- איקומוס. בשנת 2015 חגג הארגון הבינלאומי 50 שנה להיווסדו והוא מאגד תחתיו יותר מ-10,000 אנשי מקצוע ברחבי העולם העוסקים בשימור על כל גווניו ואפיקיו: ארכיאולוגים, הנדסאים, אדריכלים, משפטנים, גיאולוגים, היסטוריונים, גיאוגרפים, ארכיטקטים, אנתרופולוגים, מהנדסי ומתכנני ערים ועוד. אנשי מקצוע אלו מובילים את העיסוק והמחקר בשימור ברחבי העולם ומחויבים לשימור המורשת לצד קידום ושיפור הסטנדרטים והטכניקות של שימור המורשה התרבותית לסוגיה השונים: מבנים, ערים היסטוריות, נופי תרבות ואתרים ארכיאולוגים.

איקומוס היא גוף מייעץ אובייקטיבי ומקצועי לאונסקו בכל הקשור להערכת והכרזת אתרי מורשת התרבות העולמית, הכללת אתרים ברשימה הטנטטיבית וניטור אתרים אלה.

איקומוס פועלת ברחבי העולם באמצעות וועדות לאומיות המתפקדות במסגרת מדינותיהן, ומנגנון מרכזי היושב בפריס.

איקומוס ישראל

המועצה הישראלית של איקומוס מונה כיום עשרות חברים, פרטיים כמוסדיים, מאנשי המקצוע המובילים בתחום השימור בארץ.

עבודתה של העמותה מתבצעת באמצעות ‘ראשי תחומים‘ המקבילים לראשי הועדות המדעיות בחו”ל ואחראים להוביל קשת של פעילויות, ימי דיון, סיורים וניירות עמדה בתחום אחריותם, לצד ייצוג איקומוס ישראל בועדות המדעיות הבינלאומיות בחו”ל. זהו הכלי המרכזי לעבודת הארגון ולהעברת מידע מקצועי בין מומחים מובילים בעולם בתחום השימור.

בנוסף, איקומוס ישראל עורכת פעילויות, כנסים, הרצאות וסיורים באופן קבוע. במאמץ לקדם ולהעמיק את השיח המקצועי עורכות הוועדות המדעיות מפגשים הכוללים הרצאות ודיונים בנושאים מקצועיים תוך שימת דגש על אופן היישום בארץ. איקומוס לוקחת חלק בכנסים המשותפים לגופים העוסקים בשימור, הוועד הישראלי לאונסק”ו, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים הלאומיים והמועצה לשימור אתרים. בניסיון להרחיב את קהל המתעניינים בנושא השימור בארץ, פותחת ומזמינה איקומוס לחלק גדול מפעילויותיה גם את הקהל הרחב.

 

איקומוס ישראל היא הגוף הרשמי אשר נבחר על ידי הועד הישראלי למען אונסק”ו במשרד החינוך והתרבות לניטור האתרים בישראל שהוכרזו כאתרי מורשת עולמית ולבחינת אתרים מועמדים להכרזה.

בשנים האחרונות נטלה איקומוס ישראל חלק מרכזי בתהליך הכרזתם של העיר הלבנה בתל אביב והגנים הבהאיים בחיפה ובעכו כאתרי מורשת עולמית, ליוותה את תהליך ההכרזה של אתר תל דן וערכה ניטור באתר מצדה.